Nogomania - Prva stran
Načrt strani | Oglaševanje | Uredništvo | Podjetje torek, 21 september 2021
Jaz sem brez modnega perila. A cem pokazat?
Srecko Katanec

Osnovne informacije:

  • Nogomania.com je največji slovenski nogometni portal in ena večjih spletnih strani s tovrstno vsebino v tem delu Evrope. Nogomanio povprečno dnevno obišče okoli 13.000 različnih oseb (januar 2007) ter približno 80.000 različnih oseb na mesec (januar 2007). Narava obravnavane tematike strani je še toliko bolj nagnjena k večjim pozitivnim odstopanjem v času medijsko bolj odmevnih dogodkov (20-30% rast od povprečja v času velikih prvenstev itd).
  • Nogomania ima preko 2500 registriranih uporabnikov na forumu, poleg rednega komuniciranja z bralci pa zavezma tudi pomembno vlogo v strokovnih krogih in ostalimi z nogometom in športom povezanimi javnostmi.
  • Bralci v povprečju na naših straneh ostanejo kar 633 sekund (januar 2007), vsak pa si v povprečju ogleda 6.85 strani, kar nam dovoljuje veliko fleksbilnosti pri načrtovanju oglaševalske strategije. Stran uživa tudi relativno majhna odstopanja v obiskanosti, ki je precej enakomerno porazdeljena skozi večji del dneva (z izjemo obdobja med 0.00 in 8.00 uro).
  • Nogomania je medij, ki je sploh prvi v Sloveniji, ki se je pojavil izključno v spletni različici in kot tak ni le izpeljanka nekega drugega že obstoječega medija (eksluzivnost). Na spletu nastopamo že skoraj šest let, zaradi česar smo dodobra "zažrti" v naš medijski prostor.
  • Nogomania se trudi povezovati tako slovenski kot svetovni nogomet, zaradi narave našega dela in usmerjenosti strani, ki ponuja zanimivosti ter prispevke prav za vse ljubitelje nogometa (domačega in tujega) pa stran še zdaleč ni zastavljena zgolj na lokalni ravni.


- CENIK OGLAŠEVANJA


Pogoji oglaševanja:


1. Rok za oddajo pripravljenega oglasa je najmanj tri delovne dni pred objavo oglasa. Pripravljen oglas pošljite na oglasevanje@nogomania.com, oziroma na poštni naslov Nogomanija športni medij d.o.o., Kosova ulica 5, 1000 Ljubljana v kolikor gre za reklamno gradivo, ki se ne nanaša neposredno na pasice.
2. Rok za oddajo multimedijskih oglasov je najmanj en teden pred objavo oglasa.
3. Vsak oglas lahko predstavlja enega samega oglaševalca, sicer se zakup oglasa obračunava na osnovi večkratnega osnovnega zneska.
4. Za vsebino objavljenega oglasa je odgovoren naročnik.
5. Vse cene predstavljajo metodo oglaševanja po sistemu "cena na ogled"(prikaz) in NE vključujejo DDV-ja.
6. Rezervacijo oglasa lahko prekinete oziroma umaknete najkasneje teden dni pred pričetkom akcije, sicer si stara.nogomania.com pridružuje pravico do 30% povračila prej dogovorjenega osnovnega zneska.
7. V primeru dolgoročnega sodelovanja vam ponujamo razvnovrstne količinske popuste, pri čemer so cene predmet dogovora obeh strani.
8. Nogomania.com si pridržuje pravico, da oglasov z neprimerno tematiko ne objavi.>
9. Rok za plačilo oglasov je stvar dogovora, ne sme pa presegati 14-ih dni od zaključka oglaševalske akcije.
10. Naročilnice, vprašanja in ostale zadeve povezane z oglaševanjem na naši spletni strani nam pošljite na e-mail naslov: oglasevanje@nogomania.com


Kontakt:

Za vsa vprašanja v zvezi z oglaševanjem na naši strani (cene, oblika, trajanje oglasa...) smo vam na voljo vsak dan na elektronski pošti oglasevanje@nogomania.com, pri čemer bomo skušali na vaša vprašanja odgovoriti najkasneje v 24-ih urah po prejemu sporočila.

Pozivamo Vas, da se za bolj konkretna vprašanja obrnete na nas tudi preko telefona:

Klemen Kos
Vodja marketinga in oglasnega trženja strani
Telefon: 040/667-560
Elektronska pošta: klemen.kos@nogomania.com

Kdo bo po vašem mnenju najboljši strelec Slovenije na SP 2010?
Zlatko Dedic
Tim Matavž
Milivoje Novakovic
Zlatan Ljubijankic
Nekdo drug

Nogometaši so na ameriški celini, tako na južnem, severnem kot tudi v srednjem delu, veliki zvezdniki in Mehika ni nobena izjema. Tisti, ki gole z...

Kerlon - genij ali zabavljac?
Nogomanija d.o.o. © 2021 - Vse pravice pridržane. Načrt strani | Oglaševanje | Uredništvo | Podjetje